אורך החוט בחבילת צמר אחת הוא 25 מטרים . 1 השלימו בכל עמודה בטבלה את אורך חוט הצמר בחבילות הצמר הנתונות . 2 היעזרו בטבלה וענו . א . כמה מטרים חוט יש ב 12 חבילות צמר ? ב . כמה מטרים חוט יש ב 31 חבילות צמר ? 3 השלימו את מספר חבילות הצמר בכל עמודה . 4  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית