5 נתונות ארבע ספרות : . 9 , 8 , 5 , 3 בכל סעיף יש לבנות מכל הספרות האלה שני מספרים דו ספרתיים שיקיימו את התנאי הרשום . א . המכפלה של שני המספרים היא הגדולה ביותר האפשרית . ב . הסכום של שני המספרים הוא הגדול ביותר האפשרי . ג . ההפרש בין שני המספרים הוא הגדול ביותר האפשרי . דיון : בדקו את תשובותיכם והסבירו את הדרך שבה החלטתם לבנות את המספרים . 6 לפניכם תרגילים : א . ענו בלי לפתור את התרגילים . באיזה סעיף תתקבל המכפלה הגדולה ביותר ? נמקו : באיזה סעיף תתקבל המכפלה הקטנה ביותר ? נמקו : באילו סעיפים ספרת היחידות של המכפלה תהיה ? 2 באילו סעיפים המכפלה תהיה אי זוגית ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית