חוברות מסלולים לבית – הספר היסודי עוסקות בארבעה נושאים מתמטיים מרכזיים : מספרים שלמים ופעולות שברים גאומטרייה בעיות מילוליות וחקר נתונים החוברות לכיתה ד ' עוסקות בנושאים אלה , ופריסתן מוצגת בטבלה הזאת : החוברות לכיתה ד . 1 המספרים עד מיליון בעיות מילוליות דו –שלביות . 2 שברים - חלק א חקר נתונים וניתוח סיכויים . 3 כפל מספרים ראשוניים ומספרים פריקים חזקות שברים - חלק ב . 4 חילוק סימני התחלקות ב – , 3 ב – 6 וב –9 גימטרייה . 5 גאומטרייה לכיתה ד  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית