1 כתבו תרגיל כפל או תרגיל חזקה מתאים . | 4 + 4 + 4 + 4 = א = | 4 × 4 × 4 × 4 ב = | 10 × 10 × 10 ג = | 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ד = | 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 ה 2 פתרו את תרגילי החזקה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית