1 לפניכם ישר מספרים . סמנו עליו את המספרים המתחלקים ב - . 6 2 בדקו בעזרת תרגיל חילוק או בדרך אחרת אם המספרים האלה מתחלקים ב - . 6 כאן מתאים רב - דף . 11  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית