1 א . סמנו בצבע על ישר המספרים הזה את כל הכפולות של . 9 ב . מצאו וכתבו דברים מעניינים על האופן שבו הכפולות של 9 מסודרות על ישר המספרים . ג . סמנו על ישר המספרים הזה את כל הכפולות של . 9 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית