1 לפניכם ישר מספרים . סמנו על ישר זה את המספרים המתחלקים ב - . 3 2 רשמו במסגרת מספר גדול מ - 50 המתחלק ב - : 3 רשמו את אותו המספר בכל המסגרות שלמטה . א . הוסיפו 1 למספר : = + 1 האם התוצאה מתחלקת ב - ? 3 ב . הורידו 1 מהמספר : = - 1 האם התוצאה מתחלקת ב - ? 3 ג . הוסיפו 2 למספר : = + 2 האם התוצאה מתחלקת ב - ? 3 ד . הוסיפו 3 למספר : = + 3 האם התוצאה מתחלקת ב - ? 3  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית