תזכורת אלה סוגי האריזות במפעל העוגיות : אריזה של עוגייה אחת נסמן בקיצור כך : . אריזה של 10 עוגיות ( עשר עוגיות ) נסמן בקיצור כך : . אריזה של 100 עוגיות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית