חילוק 5 סימניהתחלקותב - , 3 ב - 6 וב - 16 9 גימטרייה 97 החוברת מלווה במדריך למורה . אושר על ידי מרכז החינוך העצמאי פיתוח : צוות המתמטיקה של המרכז לטכנולוגיה חינוכית התאמה לציבור החרדי : מורות בכירות במערכת ההוראה של בתי הספר בציבור החרדי בפיקוח : ועדה מקצועית של המזכירות הפדגוגית במרכז החינוך העצמאי איורים : אסתי הס , מירל גולדנברג © כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית - 2008 צוות המתמטיקה - טל ' , 03 - 6460177 פקס - -03 6460872 זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בחומר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , לתרגם , וכן אין לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר את החומר ו / או כל חלק שהוא מהחומר הזה . כמו כן אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בחומר זה , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת ובכתב מהמו " ל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית