א _אדיסון , תומס 13 אופיין 14 אטום , 26 מודל תומסון של 28 מודל רתרפורד של 35 _מודל בוהרשל 42 _איזוטופ 103 _איינשטיין , אלברט 116 אלקטרון 11 , 9 חופשי 13 אנגסטרם 38 אמדה 8 אנרגיית קשר 114 גרעינית 119 אריסטו 26 ב בוהר מודל 42 נילס 61 , 42 עקרון התאמה של 66 עקרון השלמה של 92 רדיוס 45 בורן , מקס 88 בורר מהירויות 98 ביקוע גרעיני 169 בלמר ג ' והן 17 נוסחת 17 סדרת 18 בקרל הנרי 131 היחידה 140 בתה , הנס 181 גאמוב , ג ' ורג ' 107 ג "גר הנס 32 מונה 153 גרמר , לסטר 83  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך