המאה החמישית לפני הספירה - דמוקריטוס ( 061110001115 ) מעלה את רעיון האטומים . המאה השמונה עשרה - לוואזיה ( _1101 ת 6 1 _^ 015161 נ ^) מוצא על פי ניסויים כי בתגובות כימיות המסה נשמרת . פרוסט ( _. 1056 ק _* 1 ? 101131 ) מוצא על סמך ניסויים כי יסודות מתחברים לתרכובות כימיות במנות מוגדרות . דלטון ( ת . 101111 ס 3110 ) מתאר את האטום ככדור ביליארד קטן . הוא טבע את המונח " יסוד " . ג ' וזף פראונהופר ( _. 7056 ¥£ 0 ת ? _131111110 _£ 61 ) חוקר את הופעת קווים כהים בספקטרום השמש . גוסטב קירכהוף (^ _סב ^!)! _^ 01151 ) מעלה השערה שקווי פראונהופר קשורים בבליעת אור על ידי גזים שדרכם אור השמש עובר . מיכאל פרדיי ( _ץ _& _ג _^ _ג ? 1 \ / [ _1011 _ג 61 ) מגלה התפרקות זוהרת בשפופרת התפרקות . מנדלייב _^ 1611 < 1616 _ץ 6 \ _0 _ץ _^ _בתס ) בונה את הטבלה המחזורית . וילהלם היטורף ( £ \ _¥ 1111611 ת _911101 ) מגלה את קרני הקתודה . תימאס אחסון ( ' 1110111 * 3 . 4 . £ < 1150 ז 1 ) יוצר בנורת להט זרם חשמלי בין אלקטרודה לבין תיל הלהט של הנורה , שהפוטנציאל שלו נמוך מזה של האלקטרודה . בלמר ( . 3101131111 . 8 11 מ 1...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך