נתונים על חלקיקים קשרים בין יחידות מסה : 111 = 931 . 4943261 — 0 — _= 931 . 5 — 5 — §< 111 = 1 . 6605402 ? 10 - § ~ 1 . 66 ? 10 1 _^ קבועים פיזיקליים קבוע אבוגדח : = 6 . 0221367 10 = 6 10 23 א _^ _גודל מהירות האור בריק : / 5 מז 0 = 299 , 792 , 458111 / 3 = 3 _- 10 נתונים לגבי האיזוטופים של שלושת היסודות הראשונים נתונים להבי האיזוטופים של היסוד אורניום  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך