. 1 תרגילים מותאמים לסעיפי הפרק תרגילים 11 - 1 ממויינים על - פי סעיפי הפרק והם נועדו בעיקר לתרגול החומר המופיע כאותם סעיפים . תרגילי סיכום אינטגרטיביים מופיעים אחרי תרגילים אלה . סעיף : 1 תגובות גרעיניות . 1 מצא מהו החלקיק הלא ידוע ( מסומן ב - "?") בכל אחת מהתגובות הגרעיניות שלפניך : א . ? + _§ - _^ 3 + _^ 9 _^ ' 1 ב . ? + 23 _א _3 + 2 _^ - > 2 _^ 31 . 2 מצא מהו החלקיק הלא ידוע ( מסומן ב - "?") בכל אחת מהתגובות הגרעיניות שלפניך . - א . מ י _+ / 1 / _+ ? - ? 8 ב . 1 _^ 1 + _^ 16 ? + 6 5 ג . + ? . 2 532 + _^ 96 ב < . 3 חלקיק ט בעל אנרגיה קינטית רבה מתנגש עם גרעין א * , וכתוצאה מכך נוצר גרעין . " 0 מה עשויים להיות התוצרים האחרים של ההתנגשות ? ( 1 ) פוטון / בלבד . ( 2 ) פוטון / וחלקיק . / 3 _~ ( 1 פ ( 3 טון 7 ונויטרון . ( 4 ) פוט 7 ן 1 _יפרוטון . . 4 פוטון הפוגע בחלקיק 01 מפצל אותו לטריטון ( גרעין של טריטיום - האיזוטופ מימן - 3 ) ולפרוטון . א . חשב את האנרגיה של הפוטון . ב . חשב את אורך הגל של הפוטון . לאיזה תחום של הספקטרום האלקטרומגנטי שייך הפוטון ? סעיף : 2 מאיצי חלקיקים . 5 בציקלוט...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך