השמש פולטת אנרגיית קרינה רבה . / \ / ל , 1 ? ו )) י * ךן < \ _י " ? 15 ' 3 כ _^ ר _^ _91 _וז ^\ _£ \ 0 [ ר _£ (? ^\ [* ר <^ _$ ]* _$ 2 _^ 1 ( ר £ " ^> ךרי ( ח . שאלה זו העסיקה את האסטרונומים בסוף המאה ה - 19 ובתחילת המאה ה - . 20 הועלו כמה תאוריות שנועדו לענות על השאלה . להלן תמציתן . א . תאוריית _הפרם בסוף המאה ה - 19 הועלתה השערה שחומר הדלק של השמש הוא פחם ( הדלק הנפוץ ביותר באותה תקופה ) . כדי לבחון באופן כמותי השערה זו , הניחו , לשם פשטות , שיש הספקה מלאה של חמצן הדרוש לבעירה מושלמת . אפשר לחשב את כמות הפחם שצריכה להישרף בכל שנייה , על מנת לספק את כמות אנרגיית הקרינה שהשמש מפיקה בכל שנייה . תוצאות חישובים מראות כי שריפת גוש פחם בגודל השמש , בקצב הדרוש ליצירת הקרינה , תימשך 10 , 000 - 5 , 000 שנה . אילו השמש היתה באמת גוש פחם - היא לא היתה שורדת יותר מאשר ההיסטוריה האנושית הכתובה . לכן ברור כי מקור האנרגיה בשמש אינו דלק רגיל , כמו פחם . ב . תאוויית האנרגיה הפוטנציאלית הכובדית השערה אחרת נסמכה על המרת אנרגיה פוטנציאלית כובדית לאנרגיית קרינה . על פי השערה זו , השמש זורחת כי נופלים ל...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך