על פי הגרף המתאר את אנרגיית הקשר הממוצעת למקלאון כפונקציה של מספר הנוקלאונים בגרעין ( פרק ו , איור , ( 7 אנרגיית הקשר הממוצעת למקלאון הולכת ועולה החל מ - 4 = 1 עד 4 = 60 בערך , ויורדת עבור ערכי 4 גדולים יותר . מכאן שאנרגיה משתחררת לא רק בעת ביקוע של גרעין כבד לשני גרעינים קלים יותר , אלא גם בתהליך שבו מתמזגים שני גרעינים קלים , לגרעין כבד יותר ( איור . ( 7 תהליך כזה אכן מתרחש , והוא מכונה מיזוג גרעיני או היתוך גרעיני ( ת _11016 _^ £ 1 _ג 310 ת ) . מיזוג גרעיני הוא במובן מסוים תהליך הפוך לביקוע גרעיני . דוגמה : 4 מיזוג בין פרוטון שיטרון פרוטו ! ומיטתן מתנגשים ומתמזגים לחלקיק יחיד - וח . ! התגובה הגרעינית מנוסחת כך : על ידי הערה : החלקיק המסומן _^ 9 זהה לגרעין של אטום הדויטריום ( ראה נספח א ) . לגרעין של אטום הדויטריום קוראים דויטרון . מסות הפרוטון , הנויטרון והדויטריום רשומות בנספח א . א . חשב את אנרגיית חלקיק ה 7- ב . מהי אנרגיית הקשר של הגרעין \ 7 _] 1 פתרון : א . נחשב את מסת החיטריום , (^) ת : 1 1 ת )^( = (^ )^ - 1 ז 1 = 2 . 014101 - 0 . 000549 = 2 . 013552 11 6 נחשב את הפחת במסה בת...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך