ליזה מייטנר ( 11261 _^ _1614 ת 61 , 1878 - 1968 ) הייתה פיזיקאית אוסטרית ממוצא יהודי שהתמחתה בפיזיקה גרעינית _ורדיואקטיביות . היסוד הכימי מייטרניום ( מספר אטומי - 109 ראה נספח ב ) נקרא על שמה . מייטנר נולדה בווינה , למשפחה יהודית . כשהתבגרה היא נטשה את היהדות , והפכה ללוטתית . בשנת 1901 החלה ללמוד באוניברסיטת וינה . לאחר שקיבלה דוקטורט בפיזיקה בשנת , 1906 היא עקרה לברלין , שם עסקה במשך כשלושים שנה בחקר תופעת הרדיואקטיביות , יחד עם הכימאי אוטו האן . כפי שציינו בסעיף 3 . 1 של פרק זה , מייטנר והאן נמנו עם פיזיקאים בכירים באירופה שפעלו לגילוי יסוד כימי כבד מהאותיום , שסברו שהוא אמור להתקבל לאחר הפגזת גרעין אורניום בנויטרון . כאשר היטלר עלה לשלטון בגרמניה בשנת , 1933 נשאה מייטנר בעמדה בכירה בפקולטה למדעים באוניברסיטת ברלין . כיוון שהייתה אזרחית זרה ( אוסטרית ) , היא לא נאלצה לעזוב את משרתה ואת ביתה כשאר עמיתיה היהודים , בכללם אחיינה הפיזיקאי אוטו פריש ( . ( 0110 ? 115011 היא נשארה בתפקידה עד שנת , 1938 אז סופחה אוסטריה לגרמניה ומעמדה כאזרחית זרה , חדל להגן עליה . בעקבות כך היא ברחה מגרמניה ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך