לקראת סוף שנת 1940 הבינו פרמי וסגרה ( 98 86 _^ 6 , 1905 - 1989 ) דח _* על סמך שיקולים תאורטיים , כי ליסוד 94 של שמספרו האטומי הוא תכונות דומות לאלה _^ 0 לגבי ביקוע על ידי נויטרונים . למסקנה זו היתה משמעות רבה , כי אם אכן אפשר להפיק את היסוד , 94 הוא הפל 1 טוני 1 ם - 239 ( _ט ?^ לא יהיה צורך במשימה הקשה של ) ' הפרדת האיזוטופים של אורניום זה מזה לשם בניית פצצה גרעינית . מקורו של השם " פלוטוניום " הוא כוכב הלכת התשיעי של מערכת השמש - פלוטו . בתחילת שנת 1941 הפציצו סגרה וסיבות 1 . 2 ק " ג של תרכובת אורניום באמצעות נויטרונים במשך שבוע . לצורך זה הם האיצו בציקלוטרון דויטחנים לאנרגיה בת _/ ג , 16 _^ _16 והפציצו באמצעותם מטרה מבריליום . מהמטרה נפלטו נויטרונים אשר הואטו בפרפין ופגעו בגרעיני הא 1 _רני 1 ם - . 238 ניסוח התגובה הגרעינית בהפגזת גרעיני האורניום . - ס _^ נח ת _^ + _ט _^ האיזוטופ אורניום - 239 המתקבל הוא רדיואקטיבי , עם זמן מחצית חיים של 23 . 5 דקות ( ראה נספח א ) , והוא מתפרק התפרקות | 3 על פי הניסוח : + + . ? 6 קא _י _* 2 _^ * _" 92 מתקבל האיזוטופ נפט 1 ניום - . 239 מקורו של השם נפט...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך