בסעיף הקודם עסקנו בתגובות גרעיניות שנגרמו על ידי הפצצה בחלקיקי ט ובפחטונים . לשם הפעלת תגובות גרעיניות יש צורך כמכשירים המקנים לחלקיקים המפציצים מהירויות גדולות . מכשירים אלה נקראים בשם כולל " מאיצי חלקיקים " או בקיצור " מאיצים " . 2 . 1 הציקלוטרון מאיץ בשם ציקלוטרון ( ת , ( _07010110 פותח לראשונה על ידי ארנסט לורנס ( 651 13 _^ 16 _^ 6 , 1901 - 1958 _תץ £ ) בשנת , 1931 באוניברסיטת ברקלי שבקליפורניה . זה היה מאיץ פשוט שממדיו קטנים יחסית . א . מבע ; הציקלוטרון זוג תאי מתכת חלולים המסומנים בתרשימים 1 א ו - 1 ב ב - ם ו - ס , אשר לכל אחד צורה של חצי גליל , שגובהו קטן לעומת קוטרו . בין התאים יש מרווח . מקור מתח חילופין , בעלי תדירות גבוהה , שאליו מוחברים זוג התאים ס ו - ס . מכל מתכת גלילי ריק מאוויר ( שאינו מוצג באיור 1 ) שבתוכו סגורים התאים ס ו - ס . אלקטחמגנט רב עוצמה , שבין קטביו מונחים התאים ס ו - ס , שיוצר שדה מגנטי מאונך לבסיסי התאים . מקור יונים , , 5 נמצא בנקודה שבץ שני התאים , כמתואר בתרשימים 1 א ו - 1 ב . ב . פעולת הציקלוסרון כאשר מקור המתח מופעל , נוצר בין שני התאים מתח חשמלי , המ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך