דוגמה : 1 זיהוי תוצר לא ידוע בניסור תגובה גרעינית ( _שימוש בשימור מספר נוקלאונים ובמטען חשמלי ) לפניך ניסוח של תגובה גרעינית , בה אחד התוצרים אינו ידוע , ומסומן ב - ? : איזה חלקיק הוא התוצר הלא ידוע ? פתרון : מסקנה משימור המטען : מספר הפרוטונים במגיבים הוא . 11 + 1 = 12 בגלל שימור המטען החשמלי , גם בתוצרים מספר הפרוטונים צריך להיות . 12 כיוון שלגרעין הניאון ( 10 ^( 16 פרוטונים , לחלקיק הלא ידוע צריכים להיות 2 פרוטונים . מסקנה משימור מספר המקלאונים : מספר המקלאונים של המגיבים הוא : . 23 + 1 = 24 בגלל שימור מספר _הנוקלאונים גם מספר הנוקלאונים של התוצרים צריך להיות . 24 מספר המסה של גרעין הניאון הוא , 20 לכן מספר המסה של החלקיק הלא ידוע צריך להיות . 4 כלומר החלקיק הלא ידוע מורכב מ - 4 נוקלאונים _, מהם 2 פרוטונים , לכן הוא חלקיק ) . _0 דוגמה : 2 אישור ניסויי ראשון ( מבחינה היסטורית ) לנוסחת השקילות בין מסה ואנרגיה ( שימוש בשימור אנרגיהמסה ) שני פיזיקאים , סר ג ' 1 ן קוקחפט ( 0 £ _1 _, 1897 - 1967 _ץ _< 511 . 101111 _€001 ) וארנסט וולטון ( 1903 - 1995 , ת / _3110 י / _^ _£ 1 מ 165 ) ערכו בש...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך