. 1 תגובות גרעיניות 164 1 . 1 לידתן של תגובות גרעיניות מלאכותיות 164 1 . 2 דוגמאות לתגובות גרעיניות 164 . 2 מאיצי חלקיקים 167 . 3 ביקוע גרעין אורניום 169 3 . 1 הולדת תהליך הביקוע הגרעיני של אורניום 169 3 . 2 ביקוע גרעין אורני 1 ם - 170 235 3 . 3 תגובת שרשרת 172 3 . 4 העשרת אורניום 174 3 . 5 ביקוע גרעין פלוטוניום 175 3 . 6 פצצה גרעינית 175 3 . 7 שימושים לצרכים אזרחיים 176 3 . 8 ליזה מייטנר - מדענית ממוצא יהודי בגרמניה הנאצית 176 . 4 מיזוג גרעיני 178 4 . 1 תהליך המיזוג הגרעיני 178 4 . 2 תאוריות לגבי מקור אנרגיית הקרינה של הכוכבים 179 4 . 3 יצירת היסודות ביקום 182 4 . 4 החתירה לתהליך תרמו - גרעיני מבוקר 183 4 . 5 פצצת המימן 184 שאלות , תרגילים ובעיות 185  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך