ערכי המסות האטומיות נתונים בתרגילים ברמת הדיוק הגבוהה ביותר הידועה ( 6 ספרות אחרי הנקודה ) . בכל תרגיל , יהיה עליך להחליט מהי רמת הדיוק שבה יש להציב את המסה האטומית , בהתאם לפתרון התרגיל . . 1 תרגילים מותאמים לסעיפי הפרק תרגילים 29 - 1 ממויינים על - פי סעיפי הפרק והם נועדו בעיקר לתרגול החומר המופיע באותם סעיפים . תרגילי סיכום אינטגרטיביים מופיעים אחרי תרגילים אלה . סעיף : 1 הקרינה הרדיואקטיבית סעיף : 1 . 1 גילוי הקרינה הרדיואקטיבית . 1 בתוך קופסת עופרת שבה נקב נמצאים חומרים רדיואקטיביים הפולטים קרינות - ) , | 3 , 01 ך , שבוקעות דרך הנקב . הקרינות נפלטות אל המרחב שבין שני לוחות מתכת מקבילים , המחוברים למקור מתח גבוה . במרחב שבין הלוחות שורר ריק . באיזה מבין התרשימים מוצגים בצורה נכונה המסלולים של שלוש הקרינות ? . 2 קבע , אם שדה מגנטי הניצב לכיוון ההתפשטות ההתחלתי של כל אחת מהקרינות הרשומות ב - א-ה , יכול לשנות את כיוון התפשטות הקרינה . נמק את תשובותיך . א . קרינתי ב . קרינת 3 ) ג . קרינת /  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך