גלאי _* _ןן הוא גלאי שכלוא בו גז , ושורר בו שדה חשמלי בין שתי אלקטרודות טעונות - אמדה וקתודה . פעולת הגלאים הגזיים מבוססת על העיקרון הבא : קרינה מיינת העוברת דרך הגז מייננת אותו , כך שמתקבלים אלקטרונים ויונים חיוביים ; השדה החשמלי מונע מן היונים והאלקטרונים להתחבר מחדש ; האלקטרונים נעים לעבר האלקטרודה החיובית - האנח ה _, והיונים החיוביים נעים לעבר האלקטרודה השלילית - הקתודה . הגלאים הראשונים היו מבוססים על מכל שדפנותיו היו עשויות מחומר מוליך , והן שימשו כקתודה . במרכז המכל היה תיל מוליך שהפוטנציאל שלו היה גבוה לעומת דפנות המכל , והוא שימש כאנודה , כמתואר באיור . 8 בכל פעם שאלקטרון או יון נקלט על ידי אחת האלקטרודות , נוצר פולס קצר של זרם חשמלי דרך הנגד . 11 יש סוגים אחדים של גלאים גזיים : תא יינון , גלאי פרופורציוני ומונה גייגר .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך