נתבסס על עקרון האי - ודאות של הייזנברג כדי לשלול את האפשרות שאלקטרון יהיה תחום במקום כה קטן כמו גרעין אטום , וקשור שם . רעיון ההוכחה : נראה כי אילו אלקטרון היה קשור בגרעין , אז האנרגיה הכוללת שלו היתה חיובית , בסתירה לכך _שהאנרגיה הכוללת של אלקטרון קשור צריכה להיות שלילית . כדוגמה נניח כי האלקטרון קשור בגרעין שבו . 4 / - 02 - . £ 100 י חישוב קוטר הגרעין , : < 1 מניסויים בפיזיקה גרעינית מתקבל כי הרדיוס , ו של גרעין נתון בקירוב טוב על ידי הקשר : _^ 1 1 . 2 10 - 15 . _^ 1 / 3 ) כאשר - . 4 מספר הנוקלאונים בגרעין , ורדיוס הגרעין , , 1 נמדד במטרים . מקשר ( א ) נקבל כי רדיוס הגרעין הנדון הוא : מ 1 = 5 . 6 ? 10 1 קוטר הגרעין , הוא : וזז _4 = 21 = 2 5 . 6 10 = 10 חישוב האנרגיה הפוטנציאלית של האלקטרון בגרעין . - אנרגיה זו ניתנת בקירוב על ידי : התוצאה המתקבלת אחרי הצבה וחישוב : חישוב התנע של האלקטרון : קיימת אי - ודאות , ק _£ _, בתנע של האלקטרון , כך שמתקיים : ** _£ קשר זה מטיל מגבלה על התנע , ק , של האלקטרון , כי התנע חייב להיות גדול מאי - הוודאות בתנע , ק _^ : לכן , על סמך עקרון אי - ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך