למרות התועלת שמביאים איזוטופים רדיואקטיבים בתחומים שונים , שימוש בלתי מבוקר בהם עלול להיות מזיק ומסוכן לבריאות . הסיבה לכך היא שהקרינה הרדיואקטיבית החודרת לתאי הגוף פוגעת במולקולות החיוניות לפעולת התא , כגון ה - _^ _אס , ועשויה לפרק מולקולות אלו ולפגוע בפעולת התא או ביכולתו להתפצל . יש סכנה בחשיפה לקרינה רדיואקטיבית , ועוד יותר - בבליעה או בשאיפה של חומר רדיואקטיבי העשוי לפלוט קרינה בתוך גופנו .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך