טיפול בתאים סרטניים אחת מדרכי הטיפול של מחלת הסרטן היא הריסת תאים סרטניים על ידי קרינת / . כמקור משמש איזוטופ _^ 0 שפעילותו גבוהה , עד $ . 10 . 8 הקרינה אמנם הורסת תאים סרטניים , אך היא הורסת גם תאים אחרים בגוף . בעיה זו הופכת את הטיפול בהקרנה למורכב . כאשר יש דליפת מים מצינורות תת קרקעיים , אפשר לאתר את מקום הדליפה על ידי הוספת כמות קטנה של חומר רדיואקטיבי למים . את מקום הדליפה מגלים באמצעות גלאי קרינה . משתמשים באיזוטופ הרדיואקטיבי שזמן מחצית החיים שלו קצר , כדי למנוע זיהום סביבתי .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך