ליסוד פחמן יש כמה איזוטופים . השכיח ביותר הוא ^\ _{ והוא כמובן יציב ( אינו רדיואקטיבי ) . אחד האיזוטופים האחרים , _£ \ { הוא רדיואקטיבי , וזמן מחצית החיים שלו הוא 5736 שנה . נעזרים באיזוטופ הרדיואקטיבי כדי להעריך את הגיל של שרידי יונקים וצמחים שמתגלים בממצאים _^ _ארכיאולוגיים . 1 התהליכים המובילים להימצאות האיזוטופ הרדיואקטיבי | _0 ביונקים ובצמחים הם : א . קרינה קוסמית הפוגעת בגרעינים שבשכבות העליונות של האטמוספרה יוצרת נויטרונים חופשיים . ב . הנויטרונים החופשיים פוגעים בגרעיני איזוטופ החנקן השכיח ביותר , _ן _^ _, הנמצאים בשכבות העליונות של האטמוספרה , ומתרחשת התגובה הגרעינית : 1 1 ? - _+ 1 ת _^ _+ א _* _^ כך נוצר באופן מתמיד , בשכבות העליונות של האטמוספרה , האיזוטופ הרדיואקטיבי כ _^ . _ן ג . אטומי | _0 יוצרים קשרים כימיים עם אטומי חמצן , ומתקבלות מולקולות פחמן דו - חמצני , כ , 0 שבהן הפחמן 2 הוא האיזוטופ הרדיואקטיבי ( בנוסף לקיומן של מולקולות _00 " רגילות ") . _^ 2 ד . מולקולות 0 כ < , בכלל זה מולקולות שבהן הפחמן הוא רדיואקטיבי , נקלטות בצמחים בתהליך של פוטוסינתזה . 2 הצמחים נאכלים על...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך