כמעט כל היסודות הרדיואקטיביים הטבעיים נמצאים כתחום מספרים אטומיים מ - 2 = 81 עד . 2 = 92 יסודות אלה סודרו בשלוש סדרות ( במקום המונח " סדרות " משתמשים לעתים במונח משפחות ) המוצגות בתרשימים 7 א 7 ב ' 7 - 1 ג , שבכל אחת מהן כל יסוד , פרט ליסוד הראשון , הוא בת של יסוד אחר באותה סדרה . בכל שלוש הסדרות הללו האיזוטופ האחרון הוא עופרת . סדרה המתחילה ביסוד טרנס - אורני מוצגת באיור 7 _ד . בכל אחד מארבעת התרשימים הערכים על הציר האופקי הם מספרי הפרוטונים שבגרעין , והערכים על הציר האנכי הם מספרי הנויטרונים בגרעין . באיור 7 ב מתוארת סדרת האורניום המתחילה בגרעין , 11 אשר מתפרק תוך פליטת חלקיק 01 לגרעין . ד 11 גם גרעין זה אינו יציב , והוא מתפרק התפרקות _$ _~ לגרעין ג ? , שגם הוא אינו יציב , עד שמתקבל לבסוף איזוטופ יציב , והסדרה מסתיימת . תהליכים דומים מתרחשים בשלוש הסדרות האחרות . נשים לב כי יש איזוטופים שיש להם שני תהליכי התפרקות " מתחרים " . למשל בסדרת האורניום ( איור 7 ב ) האיזוטופ 2 8183 יכול להתפרק בהסתברות מסוימת בהתפרקות , ( 3 ובהסתבתת מסוימת בהתפרקות . ' . 0 בסיכומו של דבר שני המסלולים מוביל...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך