כאשר מפציצים גרעינים של יסודות הקיימים בטבע באמצעות חלקיקים , למשל נויטרונים המתקבלים בכור גרעיני , מתקבלים לעתים איזוטופים רדיואקטיביים חדשים , שאינם קיימים בטבע , אשר מתפרקים כעבור זמן קצר . לתופעת פליטת קרינה רדיואקטיבית מאיזוטופים רדיואקטיביים שלא קיימים בטבע , אלא כאלה שנוצרו על ידי הפצצת יסודות קיימים בחלקיקים אנרגטיים , קוראים רדיואקטיביות מלאכותית או רדיואקטיביות מושרית . היסוד בטבע שיש לו מספר אטומי הגבוה ביותר הוא אורניום , שמספרו האטומי . 92 היסודות שהמספר האטומי שלהם גדול מ - 92 ( ראה טבלה מחזורית - איור 17 בפרק ב ) מיוצרים על ידי תהליכים כמו אלה שהוזכרו קודם , והם בעלי רדיואקטיביות מלאכותית . הם מכונים יסודות טרנס - אורניים ( מעבר לאותיום ) . הניסוי הראשון של רדיואקטיביות מלאכותית נערך בשנת 1934 על ידי אירן קירי ( , ( 1 . 01106 בתם של מגלי הרדיום , ובעלה פרדריק ז ' וליו ( . ( . 101101 הם גילו שמטרות של בור ( " 6 ) ושל אלומיניום ( 13 _^ 1 ) שהופצצו בחלקיקים המשיכו לפלוט קרינה גם אחרי שהם הפסיקו את ההפצצה . הם מצאו כי עוצמת הקרינה יורדת בצורה מעריכית כפונקציה של הזמן , בדי...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך