בתהליך גרעיני המכונה לכידת אלקטרון , לוכד הגרעין את אחד האלקטרונים מהסביבה הקרובה , ואחד הפרוטונים שבגרעין הופך למיטתן : ע + ת 0 י £ ? - + ?[ לכן בגרעין שבו מתרחשת לכידת אלקטרון מספר הפרוטונים קטן ב - , 1 ומספר הנוקלאונים אינו משתנה : דוגמה לתהליך של לכידת אלקטרון היא הפיכת איזוטופ חמצן - 15 לחנקן - , 51 כמתואר להלן : הערה : התהליך הגרעיני של התפרקות 3 ) ותהליך לכידת אלקטרון הם במובן מסוים תהליכים הפוכים :  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך