נרשום שוב את נוסחה ( : ( 1 הראינו כי : לכן לרו : 7 שם פשטות נשנה את הביטוי הדיפרנציאלי ( 7 ) לביטוי שאינו דיפרנציאלי - במקום 1 א / < _31 _) נרשום // \ 1 א _^ . נקבל : _י - ^^ ג _ל < 7 באגף ימין של נוסחה ( ' , ( 7 הביטוי _* _£ / ( א \ _/ - ) ( ערכו חיובי ) מייצג את מספר הגרעינים המתפרקים ביחידת זמן . א הוא מספר הגרעינים הרדיואקטיביים . יוצא כי על פי קשר ( ' \ ( 7 מבטא איזה חלק מסך כל הגרעינים מהווים הגרעינים שמתפרקים כיחידת זמן . לכן \ מייצג את ההסתברות שגרעין רדיואקטיבי יתפרק במשך יחידת זמן ( למשל במשך שנייה ) . פרוש זה נסמך על הגדרת לפלס למושג " הסתברות " . לדוגמה : אם שני צדדי מטבע מסומנים ב - 91 ב - / 1 אז כדי לדעת מה ההסתברות שבהטלת מטבע הוא יפול על הצד , 11 מטילים את המטבע מספר רב מאוד של פעמים , ומחשבים את היחס בין מספר הפעמים שהמטבע נפל על 9 לבין המספר הכולל של ההטלות . למשל , אם = 01 6 11 ג , המשמעות היא שההסתברות שגרעין מסוים יתפרק התפרקות רדיואקטיבית במשך שנייה היא מיליונית , או במילים אחרות , במדגם המכיל מספר גדול מאוד , א , של גרעינים רדיואקטיביים , יתפרקו במשך שנייה אחת ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך