קרינת גמא היא קרינה אלקטרומגנטית שתחום אורכי הגל שלה הוא מסדרי גודל של בתת 0 . 1 עד ךתת . 10 6 תכונותיה דומות לאלו של קרינת רנטגן , ותחום קרינת הגמא חופף , במידה מסוימת , את תחום קרינת הרנטגן ה " קשה " ( בעלת אורכי הגל הקצרים ) . ההבדל בין שתי הקרינות הוא המקור שלהן : קרינת גמא בוקעת מגרעין האטום , בעוד שקרינת רנטגן נפלטת ממקור שמחוץ לגרעין . בהשוואה לקרינת 01 ולקרינת , ( 3 קרינת 7 גורמת מעט מאוד ליינון , לכן היא בעלת כושר חדירה גבוה מאוד . לצורך בלימה של קרינת ך משתמשים בשכבת עופרת שעוביה סנטימטרים אחדים , או בשכבת בטון שעוביה מטרים אחדים . קרינת ה - / ' נפלטת מגרעינים תמיד באורכי גל בדידים ( לא רציפים ) . יש גרעינים שפולטים את הקרינה בכמה אורכי גל , ואחרים באורך גל אחד . את העובדה שאור נפלט מהאטום באורכי גל בדידים הסברנו על ידי קיומן של רמות אנרגיה אטומיות . גם כאן , נוכל להסביר את העובדה שקרינת ך נפלטת באורכי הגל הבדידים בקיומן של רמות אנרגיה בדידות בגרעין ; את פליטת פוטון ך נוכל להסביר על ידי מעבר הגרעין מרמת אנרגיה גרעינית גבוהה לרמת אנרגיה גרעינית נמוכה . דוגמה : 3 שימור א ( ....  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך