קרינת 3 ) היא כאמור אלומת אלקטרונים הנפלטים מהגרעינים , ומהירותם מגיעה עד 9870 ממהירות האור . דוגמה להתפרקות + . ? _6 : ( 3 א _$ _^ _^ 0 ( א ) ( בהמשך נראה שנפלט חלקיק נוסף בהתפרקות זו . כרגע נתעלם ממנו ) . ר _0 / 0 ן ^\ כ \ י _$ לן 0 רו _^ ס / 25 ר _£ 2 ין ? _^ תחילה הסבירו את התפרקות 3 ) בעזרת ההנחה כי אלקטרונים הם חלק ממרכיבי הגרעין . שיערו , כפי שציינו בסעיף 2 . 1 בפרק ה , שגרעין האטום מורכב מפרוטונים ומאלקטרונים . לדוגמה , את התפרקות | 3 המנוסחת בנוסחה ( א ) הסבירו , באותה עת , בכך שפחמן - 14 כולל 14 פרוטונים 8 - 1 אלקטרונים ( לכן המטען הכולל של הגרעין הוא , ( 66 14-וחנקן כולל 14 פרוטונים ו - 7 אלקטרונים ( לכן המטען הכולל של הגרעין הוא . ( 76 לפיכך , את תהליך פליטת | 3 הסבירו כפליטה של אלקטרון אחד מן הגרעין . הסבר זה מתיישב עם חוק שימור המטען החשמלי . אולם בשנות העשרים המאוחרות של המאה העשרים שללו את האפשרות של הימצאות אלקטרונים קשורים בתוך הגרעין , כי מצב כזה סותר את עקרון אי - הוודא 1 ת של הייזנברג , כפי שנפרט בסעיף 7 שבהמשך . כפי שציינו בפרק ה , בעיית מבנה הגרעין נפתר...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך