א . ז _' הו ' ההרכב של רלק ' ק 8 כ _^ _3 הסייף / ח 2 _} יףין 0 ל 10101 _^ 00 _יוסו חסר _0 _< 21 ין 0 רו ^? _הסחתן של קרני 00 בשדה חשמלי ובשדה מגנטי מלמדת שהן מורכבות מחלקיקים חיוביים . בדרך דומה לזו שג ' וו תומסון מדד את המטען הסגולי , בת / , 6 ואת המהירות , ! _ז של אלקטרונים ( פרק א ) , מדדו את המטען הסגולי ואת המהירות של חלקיקי . 01 ממדידות אלה התברר כי מהירותם של חלקיקי 01 היא בערך 30 , 000 ק " מ לשנייה , וכי המטען הסגולי , רת / ף , שווה למחצית המטען הסגולי של יון מימן חד - _אטומי , . _9 מכאן שחלקיק 00 יכול להיות מולקולת מימן שנגרע ממנה אלקטרון אחד , ) 1 ) י או אטום הליום חסר 2 אלקטרונים , ++ . _96 כדי לקבוע מהי מהותם של חלקיק 01 היה צורך למדוד את אחד הגדלים ף או בת . רתרפורד מצא זאת בשנת 1909 כך : הוא הטיל קרינת £ 0 על לוח שהיה מצופה באבץ 6061 ובעזרת מיקרוסקופ הוא ספר את מספר הנצנוצים שהתרחשו בכל פעם שחלקיק 00 פגע באבץ הגופרי . לאחר מכן הוא מדד את כמות המטען שהתווספה ללוח בעקבות פגיעת חלקיקי םרו מחילוק המטען הכולל של חלקיקי ה - _00 שפגעו בלוח , במספר החלקיקים שפגעו , הוא מצא כי מטע...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך