א . הו ! . 1 בקול - האיש שגילה את הקדיש הרדיואקטיבית הנרי בקלל ( _, ( _96 מ 6611 _^ 1161 - 61 , 1852 - 1908 פיזיקאי צרפתי , ף _, 0 בשנת 1896 את הרךיואקטיביות באופן מקרי . הוא ערך ניסויים עם אחד המלחים של היסוד אורניום ( סולפט של אורניום ואשלגן ) . במסגרת הניסויים הוא הצמיד את מלח האורניום ללוח צילום . בתום המחקר הוא גילה תופעה שלא היה קשורה למטרת המחקר שלו . הוא ו דו $ > כי מלח האורניום השחיר את לוח הצילום , כיוון שהוא פלט קרינה מעצמו ( באופן ספונטני ) . גם תרכובות אחרות של אורניום , וגם היסוד אורניום בעצמו השחירו לוח צילום . כינו את החומרים האלה בשם חומרים רךיואקטיביים ( בעברית - פולטי קרינה ) . ב . מארי ופייר קירי - ממשיכי דרכו של בקול חקר הרדיואקטיביות חודש כעבור שנה וחצי בידי מי שהיתה תלמידתו של בקךל , הפיזיקאית מארי קירי ( 16 _011116 , 1867 - 1934 ז 1 \ / _13 ) ובעלה הפיזיקאי פייר קירי ( . ?( 16116 011116 , 1859 - 1906 בני הזוג חיפשו אחר יסודות נוספים המגלים תכונות רדיואקטיביות . תחילה הם גילו כי היסוד תוריום הוא רדיואקטיבי . במהלך ניסוייהם הם גילו כי עפרות שהכילו אורניום ותורי...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך