. 1 הקרינה הרדיואקטיבית 131 131 1 . 1 1 . 2 התפרקות *) 133 1 . 3 התפרקות _£ 134 1 . 4 קרינת / ' 137 . 2 קצב התפרקות רדיואקטיבית 140 2 . 1 פיתוח נוסחאות לחישוב קצב התפרקות 140 2 . 2 היבטים סטטיסטיים של התפרקות רדיואקטיבית 143 . 3 תהליכים גרעיניים נוספים 145 3 . 1 התפרקות 145 _י 3 . 2 לכידת אלקטרון 145 3 . 3 השוואה בין התפרקות 3 ) להתפרקות + 146 _0 . 4 רדיואקטיביות מלאכותית 147 . 5 סדרות רדיואקטיביות 147 . 6 שימוש בחומרים רדיואקטיביים וסכנות מחשיפה לקרינה 149 6 . 1 תיארוך של ממצאים ארכיאולוגיים המכילים חומר אורגני 149 6 . 2 שמוש ברפואה ובטכנולוגיה 151 5 . 3 סכנות של קרינה רדיואקטיבית ... ... 151 . 7 שלילת האפשרות שאלקטרונים יהיו קשורים בגרעין 152 . 8 גלאיי קרעה 153 8 . 1 גלאים גזיים 153 8 . 2 גלאיי מצב מוצק 154 שאלות , תרגילים ובעיות 155  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך