סעיף ד האנרגיה של מערכת קשורה . 1 אטום מימן נמצא ברמת היסוד . א . רמת האפס של האנרגיה הפוטנציאלית החשמלית נבחרת באינסוף . ( 1 ) מהי האנרגיה ( האטומית )? ( 2 ) מהי אנרגיית הקשר ( האטומית ) של אטום המימן ? ב . רמת האפס של האנרגיה הפוטנציאלית החשמלית נבחרת במרחק סופי מהגרעין ( ולא באינסוף ) . ( 1 ) האם האנרגיה האטומית שונה מזו שחישבת בסעיף א ( (? 1 הסבר . ( 2 ) האם אנרגיית הקשר שונה מזו שחישבת בסעיף א ( (? 2 הסבר . . 2 שני מגנטים צמודים זה לזה על ידי כוחות משיכה מגנטיים הפועלים ביניהם . כדי להפריך את המגנטים זה מזה יש לעשות עליהם ( בחר באפשרות הנכונה ) : ( ן ) עבודה חיובית ( 2 ) עבודה שלילית ( 3 ) עבודה אפס . 30 לוויין שמסתו §< 5001 נע סביב כדור הארץ בגובה של 3001011 מעל פני הארץ . רמת האפס של האנרגיה הפוטנציאלית הכבידתית נבחרה באינסוף . א . מהי אנרגיית מערכת הארץ והלוויין ? ב . מהי אנרגיית הקשר של מערכת זו ? . 4 ציין לגבי כל אחד מהמשפטים ( א ) - ( ד ) אם הוא נכון או אינו נכון : א . האנרגיה של מערכת קשורה , ואנרגיית הקשר של המערכת , שוות תמיד בערכן המוחלט . ב . כאשר משנים את מקום רמת האפס...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך