_גרעין יציב הוא גרעין שדורש השקעת אנרגיה רבה כדי לעקור ממנו נוקלאון . כלומר המקלאונים " קשורים " היטב זה לזה . אנרגיית הקשר של גרעין לבדה אינה מהווה מדד ליציבות של הגרעין , כי יתכן שגרעין מסוים אינו יציב - כלומר קל לעקור ממנו נוקלאון , אך בגלל שהוא מורכב ממקלאונים רבים - אנרגיית הקשר של כל הנוקלאונים גם יחד היא גדולה . לעומת זאת יתכן גרעין יציב , כלומר גרעין שקשה לעקור ממנו נוקלאון , אך בגלל שהוא מורכב ממקלאונים מעטים - אנרגיית הקשר שלו קטנה . המדד ליציבות גרעין : המדד ליציבות גרעין הוא האנרגיה הממוצעת הדרושה לעקור נוקלאון בודד מהגרעין , כלומר אנרגיית הקשר מחולקת במספר הנוקלאונים שבגרעין . אם אנרגיית הקשר של גרעין מסומנת ב - , £ ומספר הנוקלאונים בגרעין הוא , אז : המדד ליציבות הגרעין הוא היחס _^ / £ המבטא את אנרגיית הקשר הממוצעת לנוקלאון . ככל שיחס _^ 6 זה גדול יותר - הגרעין יציב יותר . אם מודדים בעזרת ספקטתמטר מסות את המסה האטומית של אטום מסוים , אפשר לחשב את אנרגיית הקשר הגרעינית שלו , £ , לפי השיגרה שהוצגה בסעיף 2 . 2 והודגמה בדוגמה . 2 הגודל _^ / 5 מתקבל לאחר מכן על ידי 8 6 חילוק " ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך