עסקנו במערכות שבהן השינוי במסה כתוצאה מהשינוי באנרגיה הוא אפסי . נעסוק עתה במערכות שהן גרעינים של אטומים . נשווה את המסה , ( 1 ^( 6 ת , של גרעין אטום הלי 1 ם - 4 עם סכום המסות של מרכיביו הבודדים - שני פרוטונים ושני נויטרונים . את מסת הגרעין הליום - 4 נחשב על ידי חיסור המסה של שני אלקטרונים ( מסת אלקטרון - ראה בנספח א ) מהמסה ( 1 _^ 1 ^( 6 של אטום הליום : 4 הערה : בספר זה , בכל הפרקים העוסקים בפיזיקה גרעינית ( פרקים ה - ח ) נסמן ב - (^) \ _4 [ את מסת אטום האיזוטופ _£ _* , וב - ^) ךמ את מסת הגרעין של האיזוטופ . סכום המסות , בת , של מרכיבי הגרעין - שני פרוטונים ושני נויטרונים הוא : ט = 2 111 + 21 ז _1 = 2 1 . 007276 + 2 1 . 008665 = 4 . 031882 ת ק אנו רואים כי המסה של שני פרוטונים ושני נויטרונים , שאינם באינטראקציה , גדולה ממסת שני הפרוטונים ושני הנויטרונים קשורים , כפי שמומחש באיור . 6 הסיבה לכך היא שכאשר מאחדים שני פרוטונים ושני נויטרונים לגרעין של הלי 1 ם - - 4 מתקבלת מערכת קשורה שהאנרגיה שלה נמוכה מזו של מרכיביה ( כי כדי לפרק אותה למרכיביה יש לעשות עליה עבודה חיובית ) . הגדרת המושג " ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך