מתורת היחסות הפרטית שפותחה על ידי איינשטיין נובע שקיימת שקילות (? 16110 _גי \ ' 6 < 11 ג 1 ) בין המסה של גוף לבין האנרגיה שלו . לפני פיתוח תורת היחסות הפרטית נוסחו שני חוקי שימור נפרדים - חוק שימור המסה וחוק שימור האנרגיה . חוקי שימור אלה קובעים כי במערכת סגורה ( מערכת שאין בה חילופי מסה ואנרגיה עם הסביבה החיצונית ) כמות המסה קבועה , וכמות האנרגיה קבועה . במילים אחרות : אי - אפשר להשמיד חומר , ואי - אפשר ליצור אותו מאין , וכך גם לגבי אנרגיה . במסגרת תורת היחסות הפרטית איינשטיין איחד את שני חוקי השימור , על ידי כך שהגדיר מסה כסוג של אנרגיה . שקילות בין ס 0 ה לבין אנרגיה : כאשר האנרגיה של ג 1 ף משתנה - משתנה גם מסת . 1 הקשר המתמטי בין שינוי המסה של גוף לבין השינוי באנרגיה שלו הוא : כאשר : £ _4 השינוי באנרגיה של הגוף / _\ 1 ז 1 השינוי במסה של הגוף - 0 גודל מהירות האור בריק הערות : . 1 אגף ימין של קשר ( 1 ) הוא מכפלת מסה בריבוע מהירות , בדומה לביטוי לאנרגיה קינטית , לכן היחידות של אגף ימין הן של אנרגיה , והן זהות לאלה שבאגף שמאל , כנדרש . . 2 כדי לקבל תמונה לגבי סדרי גודל , נציין כי תוצאות...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך