המושג " מערכת קשורה " : מערכת קשורה זו מערכת שהאנרגיה הכוללת שלה , £ , קטנה מסכום האנרגיות של מרכיביה , במצב שבו הם רחוקים זה מזה , ונמצאים במנוחה זה ביחס לזה . הגדרת המושג " אנרגיית קשר " ( 6116 §? 7 § ת : ( 1 כ 111 _( 11 אנרגיית הקשר , £ , של מערכת קשורה זו האנרגיה המזערית שיש להשקיע במערכת הקשורה , כדי להביא את 6 מרכיביה למצב שבו המערכת לא תהיה קשורה . הערות . . 1 אם האנרגיה של מערכת קשורה היא £ , והאנרגיה של מרכיביה כאשר אץ ביניהם אינטראקציה , והם נמצאים 1 במנוחה היא £ , אז אנרגיית הקשר היא : £ - £ = £ . 6 2 2 2 . 2 אם רמת האפס ( הייחוס ) של האנרגיה הפוטנציאלית נבחרת באינסוף , אז האנרגיה של המערכת הקשורה היא שלילית . לעומת זאת אנרגיית הקשר היא חיובית , והערכים המוחלטים של אנרגיית המערכת ושל אנרגיית הקשר שווים זה לזה . אנרגיית הקשר בדוגמה הראשונה לעיל ( כדור הארץ וחללית ) היא : " _/ _^ + = ( "^^ - ) _- 8 ~ 77 אנרגיית הקשר בדוגמה השנייה ( כדור הארץ וסלע ) היא : " _^ +- / ^^ \ " £ = 0 - 1 אנרגיית הקשר בדוגמה השלישית היא אנרגיית היינון של אטום מימן הנמצא ברמת היסוד , דהיינו : ¥ = + 13...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך