נתבונן בכמה מערכות , שכל אחת מורכבת משני גופים הנמשכים זה לזה . נתאר כל מערכת בשני מצבים . מערכת כדור הארץ וחלליו ! : במצב הראשון - החללית נעה במסלול מעגלי סביב הארץ ( לוויין של הארץ ) ( איור 1 א ); לאחר מכן מקנים לחללית מהירות השווה למהירות המילוט , והיא הולכת ומתרחקת מכדור הארץ . במצב השני - החללית נמצאת במהירות נמוכה מאוד ( ביחס לארץ ) הרחק מהארץ כך שהאינטראקציה שלה עם הארץ קטנה מאוד ( איור 1 ב ) . מערכת כדור הארץ וסלע : במצב הראשון - הסלע מונח על פני כדור בארץ ( איור 2 א ); לאחר מכן ניתנת לסלע מהירות מילוט . במצב השני - הסלע נמצא במהירות נמוכה מאוד ( ביחס לארץ ) הרחק מהארץ ( איור 2 ב ) . אט / ם מימן : במצב הראשון - אלקטרון נע סביב פרוטון , והם מהווים אטום מימן ברמת היסוד ( איור 3 א ); 7 ארור מכן נותנים לאלקטרון אנרגיה השווה לאנרגיית היינון . במצב השני - האלקטרון הורחק מהפרוטון , ונמצא במנוחה ביחס אליו הרחק ממנו ( איור 3 ב ) . זוג מגנטים : במצב ראשון הקוטב המגנטי הצפוני של המגנט האחד צמוד לקוטב המגנטי הדרומי של המגנט האחר ( איור 4 א ); לאחר מכן מרחיקים את אחד המגנטים . במצב השני המג...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך