כאשר רוגמים יסוד מסוים מן הטבע , מוצאים כי מספר האטומים של כל איזוטופ שלו מהווה אחת קבוע מכלל האטומים במדגם . לדוגמה , לכלור שני איזוטופים בטבע , שיש להם מספרי מסה . 37 - 1 35 כאשר דוגמים כלור מן הטבע ( הן כיסוד עצמו והן בתרכובות שלו ) מוצאים כי תמיד מספר האטומים של האיזוטופ _^ 01 מהווה 75 . 77 0 / 0 של מכלל אטומי הכלור הנדגמים , ומספר האטומים האיזוטופ _^ 01 הוא תמיד 24 . 23 0 / 0 מכלל אטומי הכלור הנדגמים . האחוז שבו איזוטופ מופיע בטבע מכלל האטומים של היסוד נקרא השכיחות היחסית של האיזוטופ . השכיחות של של היחסית האיזוטופ _^ 01 היא , אם כן , _, 75 . 77 / 0 וזו האיזוטופ _^ 01 היא . 24 . 23 0 / 0 ננספח א רשמנו את ערכי השכיחויות היחסיות בטבע עבור איזוטופים של שלושת היסודות הראשונים בטבלה המ _חזורית , ושל היסוד אורניום . גם את השכיחות היחסית של איזוטופים של יסוד אפשר למצוא בעזרת ספקטחמטר מסות . באיור 4 מוצג גרף של ווצמות זרמי האיזוטופים של היסוד קריפטון ( מספרו האטומי 36 ) שנדגם מהטבע , כפי שהתקבל בניסוי עם ספקט רומטר מסות . איור זה מכונה ספקטרום המסות של היסוד קריפטון . את חלק העקומה שמתא...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך