יחידת המסה " קילוגרם " של מערכת היחידות , 51 נוחה לצרכים היום - יומיים , אך היא אינה נוחה למדידת מסות של אטומים . לצרכים אלה משתמשים ביחידה הנקראת " יחידת מסה אטומית " . הגדרת " יחידת מסה אטומית " : יחידת המסה האטומית , ט , היא החלק ה - 12 מהמסה \ _4 נ של אטום איזוטופ הפחמן - . , 12 _^ כלומר .- / \ / ל ; ן _י / ין _^ ר | _י 2 יחיל _^ ר / _^ _סי _; ל 20 _ט _* / ! 0 / 0 _ין יחי 0 _* 1 ח _^ 3 ח ין " _£ ? _מהאדרת יחידת המסה האטומית , ט , נובע כי מסת אטום פחמן - , 21 המבוטאת ביחידה 11 היא : הגדרת המושגים " מספר אבוגדרו " ( - 1 0 ^\ 0 § _301 ? 0 " מול " ( : ( 1 ת 016 מספר אבוגדרו הוא המספר = 6 . 0221367 10 א . _4 מול הוא כמות חומר המורכבת ממספר אבוגדח של חלקיקים .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך