המושג " יסוד " ( : ( 616 ק 16 ת 1 יסוד הוא חומר שאיננו ניתן להפרדה לחומרים פשוטים יותר בשיטות כימיות . הוא בנוי מסוג אחד של אטומים . כיום ידועים 114 יסודות ( ראה נספח נ ) , 92 מהם טבעיים , והאחרים מלאכותיים . היסודות המלאכותיים יוצרו בעזרת תגובות גרעיניות , כפי שיפורט בפרק ז , סעיף . 4 יסודות מסומנים על ידי סמלים כימיים . סמל כימי של יסוד מורכב מאחת עד שלוש אותיות לועזיות . האות הראשונה היא תמיד גדולה , והאחרות קטנות . לדוגמה : מימן - , 9 הליום - , 96 אורניום - 17 וכיו " ב . הסמלים הכימיים של היסודות המלאכותיים מורכבים משתיים או משלוש אותיות . הסמלים המורכבים משלוש אותיות ניתנו ליסודות מלאכותיים שיוצרו בשנים האחרונות של המאה העשרים . הסמלים של היסודות נגזרים משמותיהם הלטיניים או היווניים או משמותיהם כשפות אחרות . לדוגמה הסמל ? 6 לברזל נגזר מ - _תזט ^? - ברזל בלטינית .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך