מרכיבי הגרעין , הפרוטונים והנויטחנים , קרויים בשם כולל נוקלאונים ( _110160 ת 5 ת - מהמילה _11016 ט 5 ת שמשמעותה " גרעין ") . עתה , בסיוע הנויטרון , אפשר לקבוע את הרכבם של גרעינים מורכבים יותר מגרעין המימן . גרעין הליום לדוגמה , מורכב משני פרוטונים ומשני נויטרונים ( איור . 3 הכדורים הירוקים מייצגים פרוטונים והסגולים - נויטרונים ) . גרעין ליתיום מורכב משלושה פרוטונים ומארבעה נויטרונים , וכך הלאה . מספר הנוקלאונים בגרעין נקרא מספר המסה , והוא מסומן באות _£ . הסימול המקובל לגרעין של אטום הוא : כאשר : _x הסמל הכימי של היסוד 2 מספר אטומי ( השווה למספר הפרוטונים בגרעין ) . 4 מספר המסה ( השווה למספר הנוקלאונים בגרעין ) ברור כי מספר הנויטרונים _, א , בגרעין מקיים : = . 4 - 2 א . כך לדוגמה , _? // _* מסמל גרעין של אטום הליום , המורכב משני פרוטונים ושני נויטרונים . הערות : . 1 המספר האטומי מציין את המטען החשמלי של הגרעין ביחידות , 6 ומספר המסה מציין גם את מסת הגרעין ביחידה " מסת פחטון " , השווה בקירוב למסת הנויטרון . לכן אפשר לסמל פרוטון ב - ק או ב - _< דוי נויטרון ב - מ או ב-ת _£ ואלקטר 1 ן ב - ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך