סעיף : 1 גלי דה -ברויי . 1 חשב , בעזרת השערת דה - _ברייי , את אורך הגל של ; א . אלקטרונים בעלי אנרגיה קינטית של / _\ . 100 6 ב . אלקטרונים בעלי אנרגיה קינטית בת י / \ . 10 , 000 6 ג . פרוטונים בעלי אנרגיה קינטית בת י / \ . 100 6 . 2 א . חשב , בעזרת מודל בוהר , את אורך המסלול של האלקטרון באטום המימן הנמצא כרמת היסוד ( בלי להתייחס לגל עומד ) . ב . חשב את אורך גל דה - ברויי הנלווה לאלקטרון שנע באטום המימן במסלול המתאים למספר קוונטי = 1 ת . ג . כמה אורכי גל של דה - _בחיי שחישבת בסעיף ב כולל אורך המסלול שחישבת בסעיף אל 1240 . 3 0 עבור פוטונים פיתחנו את הקשר : = £ ( _6 \ 0 ( ת 1 ת )^ א . פתח קשר דומה עבור אלקטרונים , בין האנרגיה הקינטית ב - ¥ , 6 לבין אורך הגל ב - ת 1 ת . ב . פתח קשר דומה עבור פרוטונים . . 4 לפניך דיאגרמת רמות האנרגיה של היסוד צזיום . מטילים אלומת אלקטרונים שהואצו ממנוחה על ידי מתח של 2 וולט על אדי צזיום קלושים , שהאטומים שלהם נמצאים ברמת היסוד . א . מהי האנרגיה הקינטית של אלקטרונים מהאלומה לאחר שעוררו אטומי צזיום ? ב . חשב את אורך הגל של האלקטרונים - ( 1 ) לפני מעברם דרך הא...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך