א . הצגת העיקרון אחת המסקנות החשובות הנובעת מקביעת דה - ברויי יחד עם הפרוש של בורן קשורה לדיוק המדידה של גדלים פיזיקליים . הייזנברג ( מי שפיתח את " מכניקת המטריצות " - ראה סעיף 2 . 1 ) ניסח בשנת 1927 עיקרון המכונה עקרון האי - ודאות . נסביר את העיקרון במונחים של מדידות של גדלים פיזיקליים , כפי שהציגו אותו הייזנברג ובוהר ( כיום מקובל הסבר שאינו קשור דווקא למדידות , אלא הסבר כללי יותר ) : הייזנברג טען שבעולם התת - _אטומי יש זוגות של גדלים שאותם אי אפשר למדוד בדיוק מוחלט בעת ובעונה אחת , למשל את מקומו ואת מהירותו ( במקום " ואת מהירותו " נאמר לחילופין '' ואת התנע ") של חלקיק . התופעה מוכרת לכאורה , מהעולם המאקחסקופי . לדוגמה , עצם הכנסת מדחום לכוס מים במטרה למדוד את טמפרטורת המים כפי שהייתה לפני הכנסת המדחום , משנה את טמפרטורת המים , ובכך משבשת את המדידה . אולם יש הבדל עקרוני בין השיבוש בעולם המאקחסקופי לבין זה שבעולם המיקרוסקופי : בעולם המאקרוסקופי אפשר לחשב את השפעת המדחום ולנטרל אותה , ואילו בעולם המיקרוסקופי אי אפשר לקזז את השפעת המערכת המודדת מהמערכת הנמדדת . ממצא המדידה הוא לעולם תוצא...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך