מהשערת דה - בתיי נובע הניבוי שלחלקיקים יש תכונות של עקיפה והתאבכות . מיד עם העלאת ההשערה של דה - ברויי החלו פיזיקאים לערוך ניסויים שיאפשרו לבחון ניבוי מפתיע זה . בשנת 1927 פורסמו תוצאותיהם של שני ניסויים : א . ניסוי שנערך בארצות הברית על ידי הפיזיקאים דוויסון ( 1881 - 1958 _, ת _^ 1550 ס . _011 ת _10 מ 3 ) וגרמר ( . ( 165161 ' 9 . _061 ' 1 מ , 8161 96 - 1971 למען הדיוק ההיסטורי נציין כי דוויסון וגרמר גילו בניסויים התנהגות מוזרה של אלקטרונים עוד לפני שעלתה ההשערה של דה - ברויי , אך הם ירעו לפרש את ממצאי הניסוי רק לאחר שפורסמה השערה זו . ב . ניסוי שנערך באנגליה על ידי הפיזיקאי ג ' פ ' תומסון ( 1892 - 1975 , מ 80 מז 110 ד . ? . ( _060 ץ § 6 לא נתאר בספר זה את הניסוי של דוויסון וגרמר , אלא רק את זה של ג י פ י תומסון : תומסון הטיל אלומה צרה של אלקטרונים על עלה גבישי דק , בדומה לניסוי של הטלת קרינת _x על גביש , על פי הרעיון של פון - לאואה ( ראה בספר " קרינה וחומר כרך ב - מודלים של האור " , פרק ז , סעיף . ( 5 . 5 האלומה עברה דרך הגביש , ששימש סריג דו - ממדי , ופגעה בלוח צילום . תוצאות הניסוי ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך