ההנחה שחלקיקים מתנהגים גם כגלים , איפשרה לדה - בחיי לתת פירוש מעניין למודל האטום של בוהר . כזכור , אחת ההנחות של בוהר הייתה שהאלקטרון באטום המימן נע סביב הגרעין במסלול מעגלי , כך שמכפלת היקף המסלול בגודל התנע של האלקטרון שווה לכפולה שלמה של קבוע פלאנק , ח ; 1 _^ = 1111 ת ' ס . 27 אם לאלקטרון אופי גלי , הגל המאפיין את האלקטרון באטום חייב להיות כלוא בתחום האטום . כדי לתאר מצב יציב של האלקטרון , הגל המאפיין אותו צריך להיות גל עומד . במילים אחרות , הדרך הפשוטה ביותר לתיאור גל זה היא כגל עומד שנוצר לאורך מסלול התנועה המעגלי של האלקטרון , באופן שהיקף המסלול שווה למספר שלם של אורכי גל . בניסוח מתמטי : הביטוי ל - 1 על - פי השערת דה - _ברויי : נציב את הביטוי האחרון בקשר ( , ( 3 נכפול את שני האגפים של הקשר המתקבל ( £ ) _^ _3 ונקבל בסיכומו של דבר : י = 1111 _^ ת 2 ?^ ? 1 ת ח קבלנו את התנאי של בוהר . התנהגותו הגלית של האלקטרון מספקת הסבר מלא להגבלה שגזר בוהר באופן שרירותי על תנועת האלקטרונים . באופן ציורי אפשר לתאר את הדברים כך ש " ראשו " של כל מחזור של הגל צריך להתחבר עם " זנבו " של המחזור הסמו...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך