. 1 אי אפשר לקשור בין מודל האטום של בוהר לבין העוצמות היחסיות של הקווים הספקטרליים של האור הנפלט מגז מימן . . 2 אי אפשר לחשב באמצעות מודל האטום של בוהר את רמות האנרגיה של אטומים שאינם דמויי מימן .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך